1. CREA/SPORTKAMP

De creatieve kampen worden aangeboden door ”hannedlettering” voor kinderen van 9-14 jaar.
De informatie over de kampen en het programma wordt duidelijk via de website omschreven. (data, locatie, kostprijs) 

 

2. BETALINGEN

De gebruiker dient op de website nooit betalingen uit te voeren. Alle betalingen zullen verlopen via bankoverschrijving.

Na goedkeuring van uw inschrijving ontvangt u een e-mail met de betalingsgegevens (bedrag, rekeningnummer en betalingsreferentie). De betalingsgegevens worden gestuurd naar het e-mailadres dat opgegeven werd bij het ingevulde formulier. 


Uw inschrijving is pas definitief indien het volledig verschuldigd bedrag is overgeschreven binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail. Een betaling dient bovendien steeds minimum 30 dagen voor aanvang van het kamp te gebeuren. Dit geldt ook bij een laattijdige inschrijving (minder dan 60 dagen voor aanvang van het kamp), zodat de betaaltermijn van 30 dagen overeenkomstig zal verkorten. Bij “last minute” inschrijvingen verwachten we een onmiddellijke betaling, zodat de betaling is gebeurd voor de aanvang van het kamp. Hannedlettering houdt zich het recht voor om uw inschrijving te annuleren en de plaats opnieuw open te stellen indien u niet tijdig betaalt. 

 

Hannedlettering behoudt zich ten alle tijde het recht om zonder verklaring of voorgaande waarschuwing een inschrijving te annuleren, mits tijdige terugbetaling van het reeds door de gebruiker betaalde inschrijvingsgeld (als dit al betaald is).

 

3. ANNULEREN

Na bevestiging en betaling van een inschrijving kan de klant enkel een gedeeltelijke terugbetaling eisen om:

  1. Ziekte, ongeval of blessure van de deelnemer, mits voorlegging van een doktersattest waaruit de onmogelijkheid tot deelname blijkt voor de duur van het kamp.
  2. Isolatie of quarantaine van de deelnemer door covid-19 besmetting of contact met een besmette persoon.  Terugbetaling gebeurt enkel mits voorleggen van een doktersattest of wettig quarantaineattest. 
  3. Overlijden van de deelnemer of een familielid van de deelnemer in de eerste of tweede graad. 

Een terugbetaling van het kamp kan enkel indien de deelnemer gedurende de hele periode niet aanwezig kan zijn.
De terugbetaling zal dan tijdig gestort worden op het rekeningnummer van de klant. Hannedlettering houdt zich evenwel het recht voor om een administratiekost van 15,00 EUR en de aankoop van materiaal en verzekering (75,00 EUR) aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het terug te storten inschrijvingsgeld.

 

4. PRIVACY

Op de website van Hannedlettering kunnen persoonlijke gegevens gevraagd worden tijdens een inschrijving of het invullen van een contactformulier. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij met toestemming van de gebruiker of wanneer uiterst noodzakelijk voor het verder verloop van de inschrijving of de kampen.

 

5. VISUEEL MATERIAAL

Foto’s genomen tijdens de kampen kunnen gebruikt worden op de website of als promotioneel materiaal door Hannedlettering. De klant behoudt zich steeds het recht te verzoeken om een foto van hun kind aan te passen of te laten verwijderen van de website. Dit dient de klant schriftelijk per e-mail of via het contactformulier te laten weten.

 

6. VERZEKERING

Betalende deelnemers aan het kamp zijn verzekerd voor sportongevallen. De verzekering dekt enkel lichamelijke ongevallen tijdens deelname aan de activiteiten tijdens de uren van het kamp. Hannedlettering is niet aansprakelijk voor ongevallen op weg naar het kamp en/of terug naar huis.